sinecine

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilecektir.

sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.

sinecine FIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranmaktadır ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından indekslenmektedir.

Yazılarınızı DergiPark web sitesi üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Derginin tüm sayılarına DergiPark üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

Sorularınız için bize info@sinecinedergi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine Journal of Film Studies

  2018 | 9(1) Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: Nezih Erdoğan

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Buğra Kibaroğlu

  ISSN:2636-784X

 

 

 

Editörden

Nezih Erdoğan’ın Sunuşu

Makale

Ambiguities and Double Voices in Barravento
Dilek Önder

Sinema ve Tarih Dosyası – Sunu

An Angel in Hell: Artur Brauner and the Attempt to Make A German OskarSchindler-Biopic
Peter Krämer

Regulating Exhibitions at Cinema-Houses in Imperial Istanbul
Özde Çeliktemel-Thomen

Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Son
Ziyareti (1917)
Serpil Kırel – Oya Kasap Ortaklan

Çeviri

Gerçek Tarih Olarak Tarihsel Film
Robert A. Rosenstone (Çev. Yalçın Lüleci)

Yuvarlak Masa

Osmanlı / Türkiye Sinema Tarihi: Yöntem, Kaynak ve Yaklaşımlar
Özde Çeliktemel-Thomen, Nezih Erdoğan, Ahmet Gürata, Dilek Kaya, Özge Özyılmaz, Saadet Özen, Serkan Şavk

Değini

Dijital Yöntem ve Araçlar Türkiye Sinema Tarihi Çalışmaları Açısından
Ne Vaat Ediyor?
Serkan Şavk

Konferans Raporu

Geçmişin Sinema Seyircilerini Araştırmak: Arşivler, Bellekler ve Yöntemler
Nezih Erdoğan

 

 

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.