HomeAmaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, sorgulama alanı yaratmayı, yaratıcı ve özgün fikirleri geliştirmeyi amaçlar.

Dergide, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere kadar çeşitli konularda üretilen sinema yazılarına yer verilmektedir.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Ön değerlendirmede sürece girmesi uygun bulunan makaleler yazarın kimliğini bilmeyen iki farklı hakeme gönderilir, bu süreçte çift taraflı kör hakemlik sistemi işlemektedir.

İlke kararı gereği 2020 Bahar sayısından itibaren her sayıda, sırasıyla kabul alan en fazla 6 (altı) makale yayımlanmakta; kabul alan diğer makaleler varsa onlar bir sonraki sayıda yayımlanmak üzere sıraya konmaktadır.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde 2019 Bahar sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmemektedir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınmaktadır.