Komedi ve Kadın: Hokkabaz Filminde Cinsiyet Problemi

Öz

Bu çalışmada toplumsal cinsiyet alanında erkeklik hegemonyasını yeniden üreten anlatılar sunan Hokkabaz (The Magician, Cem Yılmaz & Ali Taner Baltacı, 2006) filmindeki kadın kahraman temsili incelenmektedir. Filmin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini desteklediği yerler, tür kuramı ve  hegemonik erkeklik kavramı yoluyla incelemektedir. Çalışmada ilk olarak güldürü türünün toplumsal cinsiyet alanındaki uzlaşımları araştırılmaktadır. Ardından, ataerkil toplumda babanın oğul üzerindeki anahtar rolü ve hegemonik erkeklik kavramı incelenmektedir. Çalışmada metin analizi tekniği kullanılmaktadır. Analizin temel birimleri anaakım güldürü filmlerinde kadınlar hakkında geliştirilen kolektif söylemler ve hegemonik erkeklik literatüründe üretilen erkekler arası ilişkilerdir.

Anahtar Sözcükler: Güldürü filmleri ve kadınlar, hegemonik erkeklik, Türk sineması.

Post Tags
Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.