Öz – Akıl Oyunu Filmleri

Akıl Oyunu Filmleri

Öz

Merkezine aklı ve onunla ilişkili olguları alan bir grup filmi türler ve yapılar üstü gören Elsaesser bunları “akıl oyunu filmleri” başlığı ile yeni bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. Çoğu kendi kült seyirci kitlesini yaratan bu filmler yazar tarafından iki kategoriye ayrılmaktadır: Bir tarafta, anlatısal açıdan kilit bilgileri kimi zaman ana karakterinden, kimi zaman seyircisinden ve kimi zamansa her ikisinden birden saklayan bulmaca filmler varken diğer tarafta patolojik vakaları (paranoya, şizofreni, hafıza kaybı vb.) ya da fantastik olguları (zihnin içine girme gibi) bahane ederek doğrudan akla odaklanan yapımlar söz konusudur. Algı bozmaya ya da çözüm üretmeye dayandığı için seyirciyle kurulan ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olan bu filmlerin ortaya çıkışına dair, sanal dünyadaki yeni temsil sistemleri ve risk toplumu gibi nedenler belirlendikten sonra bunların semptomlarına ve sonuçlarına da değinilmektedir.

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.