Öz – Bilge Olgaç’ın Gülüşan Filmi İçin Bir Okuma Denemesi

Bilge Olgaç’ın Gülüşan Filmi İçin Bir Okuma Denemesi

Öz

Yazıda, sinema sektöründe var olma mücadelesi veren bir kadın yönetmen olarak Bilge Olgaç’ın Gülüşan filmi ele alınıyor ve bu film üzerinden Olgaç’ın sinema dili inceleniyor. Olgaç’ın bu filmde bir yandan kadınlık ve erkeklik kimliklerini, rollerin kuruluşunu tartışmaya açtığı; diğer yandan da insanların değişebileceklerini, tarihselliklerini veinsanları yaratan toplum koşullarını anlamaya ve anlatmaya çalıştığı vurgulanıyor.

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.