Öz – Kiarostami ve Modern Fas Şiir Estetiği

Kiarostami ve Modern Fas Şiir Estetiği

Öz

Abbas Kiarostami’nin film yönetimi, modern Fars şiiri estetiğine, özellikle de
Fürûğ Ferruhzad ve Söhrab Sepehri’nin şiirlerine benzer. Kiarostami,
filmlerinde, Sepehri ve Ferruhzad’ın “depolitize olmuş” şiirinden ve
“deneyimlemediğimiz” gerçeklik algımızdan etkilenmiştir. Kiarostami
müdahale etmediği film tarzıyla gündelik yaşamı estetize eder. Zire
Derakhtane Zeytoun (Zeytin Ağaçları Altında, 1994) ve Khane-ye Doust
Kojast? (Arkadaşımın Evi Nerede?, 1987) gibi filmlerinde, Sepehri’nin felsefi
anlayışını geliştirmek için amatör oyuncuları ve çocukları, alan derinliğini ve
minimal kamera hareketlerini kullanır; minimalist bir yaklaşım getirir. Ustaca
bir şiirsel söylem karışımıyla film duyarlığı sayesinde, Kiarostami sinemaya
derin bir hümanist bakış kazandırdı. Kiarostami, izleyiciye olgusal bir
meselenin yapılandırılışındaki yapaylığı hatırlatmak için kurmaca ve belgesel
türlerini birleştirir. Bu amaca ulaşmak için bazen sert bir biçimde özeleştirel
ve özdüşünümsel olan ironik, nükteli bir sinema dili kullanır. Kiarostami
şiirsel filmlerini kamerayla yazan bir şair-filozoftur.

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.