Öz – Sinema Kuramlarından Film Çalışmalarına: Sinema Araştırmalarında Kuram, Yöntem ve Eleştiri

Sinema Kuramlarından Film Çalışmalarına: Sinema Araştırmalarında Kuram, Yöntem ve Eleştiri

Öz

 Kuramın yerini yoruma bıraktığı ve “kuram sonrası” dönemden bahsedildiği günümüzde, sinema kuramlarına yönelik yayınların sayısının gün geçtikçe arttığı tespitinden yola çıkılan bu yazıda, Ertan Yılmaz’ın çevirip derlediği Filmde Yöntem ve Eleştiri (2011) adlı kitap üzerinden hem Ertan Yılmaz’ın çevirileriyle Türkçe sinema literatürüne yaptığı önemli katkılara dikkati çekmek hem de kitapta yer verilen makalelerle son dönem sinema kuramı-film çalışmaları tartışmalarına değinmek amaçlanıyor. Filmde Yöntem ve Eleştiri, beş bölümde toplanmış temel yirmi altı makaleden oluşuyor. Makaleler, sinema kuramları, tür eleştirisi, biçim eleştirisi, mizansen eleştirisi ve yapısalcı eleştiri bölümleri altında toplanıyor. Kitapta Eisesntein, Henderson, Perkins, Dayan, Rothman, Griffith, Tudor, Thompson, MacDougal, Bazin, Collins, Lowell, Sarris, Durgnat, Bordwell, Elsaesser, Wood, Place, Peterson, Nowell-Smith, Ford, Camper, CahiersduCinema veWollen’den görüşlere ve makalelere yer veriliyor.

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.