Post-Sosyalist Romanya’nın Alegorisi Olarak Sieranevada

Öz

Bu çalışmada, post-sosyalist Romanya Sineması yönetmenlerinden Cristi Puiu’nun Sieranevada (2016) adlı filmi, tarihsel-alegorik bir okumayla değerlendirilmekte ve filmin içeriği, biçimi ve türe ait özelliklerinin Romanya toplumunun tarihsel bir fotoğrafını çekmekte işbirliği yaptıkları ortaya konmaktadır. Bu fotoğraf, yeni bir gerçekçiliğin özelliklerini ve Romanya Sinemasında var olan önceki gerçekçilik biçimlerinin mutlaklığından uzak yeni bir görme biçimini yansıtmaktadır. Sosyalist rejimlerin yıkılışı gibi toplumda büyük dönüşümlere yol açan olaylar, “ev”, aidiyet ve kimliğe ilişkin tahayyülleri ve tarihle ilişkiye girme biçimlerini dönüşüme uğratmaktadır. Bu çalışmada, filmin aidiyet, kimlik ve tarihe ilişkin olarak ürettiği anlayış, “ev”in, evin içindeki geçmiş izleri ve hayalet figürlerinin, kamera ve izleyenin hayaletimsi birer varlık olarak inşa edilme biçimlerinin çözümlenmesi ve karakterlerin tarihle ilişkiye girmenin farklı biçimleri olarak okunması aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bununla amaçlanan, filmin kimlik, aidiyet ve tarihe ilişkin olarak ortaya koyduğu anlayışın, sadece post-sosyalist toplumları değil, modernlikle tanımlanan “demokratik” kapitalist toplumları ve sinemalarını da yeniden düşünmeye ilişkin bir hareket noktası olarak değerlendirilebileceğinin ortaya konmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Romanya Yeni Dalga Sineması, post-sosyalizm, mo- dernite, kimlik, tarih, Cristi Puiu.

Post Tags
Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.