Postmodernist Film: Bir Sinema Türü

Öz

Makale, film kuramlarındaki çağdaş gelişmelerin içinde postmodernizmin yerini anlamlı bir şekilde belirleme sorununu ele alıyor. İddia üç parçalı: Postmodernizm teriminin tanımını çevreleyen anlamsal karışıklık tanımlanmış, postmodern estetiğe özgü bir dizi biçemsel ve yapısal elementlerle karşılaştırılmış sinema çalışmalarını temsil eden bir örnek yığını incelemek amacıyla söylemsel parametreler oluşturulmuş; bu analizin bulguları, “filmde postmodernizm, birçok bakımdan kuramsal durumu da aynı şekilde tartışmalı olan film noir’a benzeyen kapsamlı bir eleştirel kategori veya sinema türü oluşturmaktadır” hipotezini kurmak amacıyla kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Film kuramı, postmodernizm, anlam bilim, estetik, tür.

Geri

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.