Reha Erdem / Koca Dünya: “Crypt” + “Affect”

Öz

Bu makalede psikanalist Abraham ve Torok’un “lahit” ya da hayaletbilim kavramları ile Deleuze ve Guattari’nin “affect” kavramının ışığı altında Reha Erdem’in Koca Dünya adlı filmi incelenmektedir. Sadece adı geçen filmin değil ama filmin genel anlamda hortlama, hayaletimsi geri-dönüşlerden oluştuğu tartışılmakta ve filmin “affect” yaratabilme gücünün hayaletbilimle kurduğu sağlam ilişkiler sayesinde gerçekleştiği önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Crypt, affect, hayaletbilim, postpsikanaliz, yapıçözüm

Post Tags
Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.