Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922)

Öz

Ali Özuyar’ın Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922), bugüne kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda erken sinema tarihi hakkında yayınlanan en kapsamlı monografidir. Bu eleştiri yazısında, kitabın içeriğini kısaca tanıtıp literatürdeki önemine işaret ettikten sonra bazı eleştirel fikirler ifade edeceğim.

Post Tags
Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.