sinecine 2012

sinecine 2012 > 3  (1) – Bahar

 

 


Editör: Ahmet Gürata
Editör Yrd:  Pınar Yıldız ve Aslı Ekici
ISSN:1309-5838

 

Ahmet Güratanın Sunuşu

Makale

1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Etnik Kimliklerin Temsili
Eren Yüksel

Zeki Demirkubuz Sinemasında Toplumsal Cinsiyet
Nursel Güler

Hollywood Bilimkurgusunda Makine, Beden ve Teknofobi
Toygar Sinan Baykan

Szabó’nun Sesçil Evreninde Taraf Tutmak 
Sevgi Can Yağcı Aksel

Çeviri
Politique des Auteurs Üzerine”
André Bazin
(Çev. Adem Yeşilyurt)
Öz Abstract

sinecine kitaplığı
Yeni Kitaplar
Pınar Yıldız
Öz | Abstract

sinecine 2012 > 3  (2) – Güz


 

 

Editör: S. Ruken Öztürk
Editör Yrd:  Bahar Şimşek
ISSN:1309-5838

 

S. Ruken Öztürkün Sunuşu

Makale

1990 Sonrasında Türk Sinemasında Melodramatik İmgelem
S. Evren Yüksel

Ümit Ünal Sinemasında Ulusal Alegori
Ece Özdemir

Geleceğin Tarihini Yazmak: Sinemanın Kıyamet Senaryoları
Özlem Oğuzhan

Acının “Ötekileri”: Sing for Darfur 
Gamze Hakverdi

Söyleşi
Dudley Andrew ile Söyleşi: “Sinemanın Enerjisine İhtiyacımı Hiç Yitirmeyeceğim”
Ahmet Gürata
Öz Abstract |

sinecine kitaplığı
Oğuz Hoca İçin
Hasan Akbulut
Saniyede 24 Kare Metni Üzerine Bir Okuma
Meral Özçınar Eşli
Kısa Kısa Sinema
Bahar Altay Erişen 
Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.