Sınıf’ta Bir Yargıç Olarak Okul

Öz

Laurent Cantet’nin yönetmenliğini yaptığı 2008 tarihli Entre les murs (Sınıf), günümüzün birçok toplumsal problemini seyircilere aktarmaktadır. François Marin’in Fransızca dersleri, öğretmen ve öğrenciler arasındaki karşılaşmayı ele almaktadır. Öğretmenler dersin yürütülmesi ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Öğrenciler ise bir otorite öğesi olarak görülen öğretmene meydan okurlar. Öğretmen ile öğrenci arasındaki karşılaşma ötekilik, adalet, eşitlik, direniş vb. birçok konuyu ortaya çıkarmıştır. Bu makalede, Sınıf’ta yer alan birtakım sosyolojik konular tartışılmıştır. Okul, doğru ile yanlış ve bilen ile bilmeyen arasındaki karşıtlığı gayet eşitlikçi gözüken bir yerde bile hukuku hiçe sayarak kurmaktadır. Zira okul, kimin “başarılı” olduğunu belirleyen bir kurum olarak karşıtlıkları sürekli canlı tutmakta ve karar verme tekelini elinde bulundurmaktadır. Öğrenciler okulun “kuşatıcılığına” çeşitli direniş taktikleri ile yanıt vermeye çalışırlar. Böylece okul her zaman “duvarlar arasında” bulunmanın gerginliğini yaşar. Sınıf, okulun öğrencilerin geleceğini tayin eden bir yargıç olduğunu ve öğrencilerin bu hukuku kesintiye uğratmaya çalıştığını göstermektedir.

Written by