Tepenin Ardı: Homososyallik, Aile ve Erkeklik

Öz

Tepenin Ardı (Emin Alper, 2012) anlatısında erkeklerden oluşan ve homososyal bir top- luluk gibi işleyen bir ailenin ilişkilerine odaklanır. Filmde aile ilişkileri, sosyalizasyon için bir ortam sağlar ve erkekliğin toplumsal bir inşa olarak şekillenmesini olanaklı kılar. İşlenen suçları saklamak adına baskın erkeklik anlayışının benimsenmesi erkeklerin bir araya gele- rek erkek homososyalliğini üretmelerini sağlar. Ortaya çıkan uyum, dayanışma ve güven ortamı eril hegemonyayı güçlendirir ve homososyal bir topluluk gibi hareket eden ailenin, bir ulus ve ordu gibi davranmasına yol açar. Bu makale filmi, western ikonografisini de ele alarak, farklı erkekler ve erkekliklerden oluşan aile ve üretilen erkek homososyalliği çerçe- vesinde çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Written by