The Hurt Locker: Eril Yakınlık, Şiddet ve Irak Savaş Filmi

Öz

Bu makale The Hurt Locker filmini üç bağlamda incelemektedir: bir savaş filmi olarak (özellikle Irak savaşını ele alan bir film olarak); erkeklik, erkek kahramanlığı ve erkekler arasındaki yakınlık ve son olarak da yönetmenin aksiyon filmleriyle bağı ve filmin başarısını ele alarak, bir Kathryn Bigelow filmi olarak. Bu üç çerçeve aslında birbiriyle bağlantılıdır ve birbirlerini etkiler. Bu makalede filmin görsel stilinin analizinin yanı sıra film üzerine yazılmış yorumlar ve eleştirilerin de analizi yapılmaktadır. Bu eleştiriler, Bigelow’un da ileri sürdüğü gibi, filmi belgesel bir estetiğe bağlı kalmış bir savaş filmi olarak tanımlamaktadır ve The Hurt Locker her ne kadar sert bir film olsa da erkekliğin sunumu bağlamında oldukça melodramatik bir yaklaşıma sahiptir.

Anahtar Sözcükler: The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, savaş filmi, erkeklik, eril kahramanlık, eril yakınlık.

Geri

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.