HomeYazarlara Çağrı

Yazarlara Çağrı

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi
 
sinecine 2019/10 (2) Güz sayısı için makale çağrısı:
….

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.

sinecine’de bu sayı için herhangi bir dosya konusu belirlenmemiştir. Bununla birlikte çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk koşulu aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez.
..

sinecine 2019/10 (2) Güz Sayısı
Editör: Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
Editör Yardımcısı:  Selin Çelik (Ankara Üniversitesi) & Cansu Yılmaz (Ankara Üniversitesi)

Yazılarınızı sinecine@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Yazım kuralları ile ilgili bilgiler için www.sinecine.org adresine bakınız. 20. sayıya makale göndermek için son tarih: 31 Mayıs 2019’dir.

■ Yayın Kurulu (Alfabetik)

Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
Seçil Büker 
Nezih Erdoğan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Ahmet Gürata (Bilkent Üniversitesi)
S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
Y. Gürhan Topçu (Mersin Üniversitesi)

■ Danışma Kurulu (Alfabetik)

Tül Akbal Sualp
Savaş Arslan (Bahçeşehir Üniversitesi)
Canan Balan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Aslıhan Dağhan Topçu (Mersin Üniversitesi)
Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Ayla Kanbur (Batman Üniversitesi)
Çağla Karabağ Sarı (Hacettepe Üniversitesi)
Ali Karadoğan (Ankara Üniversitesi)
Dilek Kaya (Yaşar Üniversitesi)
Barış Kılıçbay (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)                                                          

Serpil Kırel (Marmara Üniversitesi)

Uğur Kutay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ersan Ocak (Bilkent Üniversitesi)

Oğuz Onaran (Ankara Üniversitesi)
Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)
Çetin Sarıkartal (Kadir Has Üniversitesi)
Ali Fuat Şengül (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)
Özgür Yaren (Ankara Üniversitesi)
Tunç Yıldırım (Munzur Üniversitesi)

Uluslararası Danışma Kurulu (Alfabetik)

Steven Allen (University of Winchester, UK)
Eylem Atakav (University of East Anglia, UK)
Chris Berry (University of London, UK)
Flavia Laviosa (Wellesley College, USA)
Karen Lury (University of Glasgow, UK)
Karen Randell (University of Bedfordshire, UK)
Yvonne Tasker (University of East Anglia, UK)
Valentina Vitali (University of East London, UK)

■ Dil Editörleri

Finlay McQuade
Lynne Giallombardo

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.