Yeni Dönem İslami Sinema ve Modernlik-Geleneksellik Sınırında Üslup Arayışı

Öz

Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda popüler olan, ancak daha sonraki süreçte derin bir sessizliğe bürünen İslami sinemanın, günümüzde nasıl bir üslup arayışı içinde olduğu tartışılacaktır. Bu üslup arayışının neleri içerdiğini, neleri dışarıda bıraktığını anlamayı ve günümüzde üretilen İslami filmlerin yeni bir döneme girmesinde etkili olan değişimlerin izini sürmeyi amaçlayan bu yazı, Nilüfer Göle’nin “Batı-dışı modernlik” kavramı temelinde ilerleyecektir. Bu bağlamda, hem modernlik ve geleneksellik sınırında bir üslup arayışını örneklemeleri, hem de uzun bir aradan sonra İslami filmleri yeniden görünür kılmaları nedeniyle, 2005 yapımı iki film, Anne ya da Leyla (Mesut Uçakan) ve The İmam (İsmail Güneş) incelenecektir. Önceki dönemin İslami anlatılarından farklı olarak, bu anlatılardaki yeni üslup arayışlarını anlamak önemlidir. Çünkü sözü edilen filmler, günümüzde İslami sinemayı “akım” olarak değerlendirmeyi sorunlu kılar ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

Anahtar Sözcükler: İslami sinema, İslami filmler, modernlik, Batı-dışı modernlik, geleneksellik, üslup arayışı.

Geri

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.